Blog Depressie

“Hoe kom je een depressie te boven en waarom hebben mensen last van een verstoord slaappatroon als ze een depressie hebben?”

Deze keer staat centraal hoe wij leren en wanneer we bewust worden van wat we leren.

Allereerst moet ik zeggen dat de kennis hiervan wordt ontleend door het gedachtegoed van de Human Givens Institute. Zie ook https://www.hgi.org.uk/ voor meer informatie.

Ooit wel eens afgevraagd als je naar een stoel kijkt dat iedereen beseft dat dat ding gemaakt is om op te zitten? Dat het niet uitmaakt welke taal je spreekt om te begrijpen wat de functie er van is? Als een Rus het gebaar maakt om te gaan zitten door zijn arm uit te steken richting de stoel, dat de Nederlander meteen begrijpt dat hij of zij wordt uitgenodigd om te gaan zitten…best wonderlijk dat brein van ons. Iedereen begrijpt direct waar dat ding voor dient.

Ik wil graag twee manieren toelichten hoe wij leren. Er zullen er vast meer zijn, maar ik licht er twee toe:

· Instinctief: dit proces begint als foetus in de baarmoeder. Instinctieve patronen worden “geprogrammeerd” in het brein als de foetus al wat ouder is in de baarmoeder. Dat gebeurt in de REM-staat. REM staat voor “Rapid Eye Movement” en vervult later een belangrijke rol om onverwerkte emoties te ontladen tijdens je REM-slaap als je droomt. Ik noem deze patronen maar even “templates”. Deze templates bergen verwachtingspatronen in zich en zoeken “in the outside world” bevestiging. Twee prachtige voorbeelden van templates op deze manier van leren zijn het instinctieve patroon voor een baby om direct eten te zoeken via de borst van Moeder. Dit terwijl de baby nog nooit een borst heeft gezien! De verwachting wordt vervuld “in the outside world”, de template sluit zich en tegelijkertijd wordt de baby zich bewust waar eten te vinden is. Het kind was lerende, heeft geleerd en is zich bewust geworden waar eten te vinden is.
Een ander mooi voorbeeld is de template om snel contact te zoeken met Moeder. Mooie interactie tussen Moeder en kind volgt als ze elkaar aankijken. De één lacht, de ander volgt. Volgen en leiden wordt een spel. Nu leert het kind wat expressie is in het gezicht, het leert zich veilig voelen bij Moeder en krijgt bevestigt dat als je lacht, Moeder teruglacht. De “templates” veiligheid en expressie sluiten zich, de verwachting is vervuld en het kind is zich bewust dat het zich veilig voelt en begrepen wordt door Moeder. Er ontstaat een hechte band.
· Door waarneming en ervaring “in the outside world”: als we het voorbeeld weer nemen van die stoel dan zal hetzelfde kind op oudere leeftijd een stoel tegenkomen. Het plaatje van een stoel wordt opgeslagen in het brein en het zal de functie er van snel leren kennen omdat het beeld wordt gecreëerd dat er iemand op gaat zitten. Het is dus een ding waar je op kunt zitten. Als de vraag komt hoe dat ding heet, zal het kind er taal aan koppelen, een woord, een stoel dus. Dus als wij vanaf morgen met z’n allen een stoel gaan gebruiken om op te gaan staan dan verliest het zijn huidige functie in de loop van de tijd omdat wij een ander plaatje creëren in ons brein wat de functie er van is. Nu krijgen wij bevestigd dat de functie zitten is en zo leren wij verder. De bevestiging is rond, wij zijn ons bewust geworden wat een stoel is en wat de functie er van is.
De functie van de REM-staat heeft in de periode van de foetus dus de rol van de programmering van ons instinct, later krijgt het een andere functie waar ik later op terugkom en de relatie wordt gelegd met een depressie..

Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *